Een kotter is een bepaald type boot dat gebruikt wordt in voornamelijk de visserij. Oorspronkelijk is

een kotter een zeilschip met een S-spant romp (romp die vloeiend overloopt naar de kiel) en een lage

achterzijde. Vanwege de relatief kleine omvang van deze boot blijven ze vaak maar één tot vijf dagen

op zee. De boot beweegt zich tegenwoordig voort middels een dieselmotor.

Er zijn verschillende soorten kotters te onderscheiden. De vier bekendste soorten zijn: eurokotters,

garnalenkotters, mosselkotters en boomkorkotters. Eurokotters kunnen gebruikt worden om te vissen

naar platvis (o.a. schar en tong), rondvis (o.a. kabeljauw) en garnalen. Ze zijn niet langer dan 24 meter

en hebben een motorvermogen van maximaal 300 pk. Eurokotters met een Nederlandse vlag mogen

de werkzaamheden (vis vangen) verrichten binnen de 12-mijlszone van Nederland en binnen het

beschermde natuurgebied ‘de scholbox’ die zich in de Noordzee bevindt.

Garnalenkotters worden, zoals de naam al zegt, gebruikt om garnalen te vangen. Ze varen dicht bij

de kust en hebben een geringe diepgang vanwege de relatief platte bodem. De lengte kan variëren

tussen 12 en 24 meter.

De derde soort betreft de mosselkotter. Mosselkotters worden gebruikt bij de vangst van mosselen en

hebben een lengte die uiteen kan lopen van 30 tot en met 40 meter. Echter, er zijn ook uitschieters die

een lengte van 45 meter hebben.

Ten slotte zijn er ook nog boomkorkotters. Onder de kotters is de boomkorkotter de grootste en

bekendste soort. Ze worden voornamelijk gebruikt bij het vangen van platvis. De lengte varieert tussen

de 30 en 46 meter terwijl het motorvermogen maximaal 2000 pk mag bedragen. Boomkorkotters

worden gekenmerkt door de grote vistuigen en gieken. Deze vistuigen worden ook wel boomkorren

genoemd. Boomkorkotters slepen aan elke zijde een boomkor met sleepnet over de zeebodem. Om

vissen te kunnen vangen, worden (zware) kettingen aan de korren bevestigd. Deze zogenoemde

wekkerkettingen woelen de bodem om en zijn bedoeld om de (plat)vissen uit het zand op te

laten schrikken. Boomkorkotters zijn doorgaans uitgerust met de beste en nieuwste navigatie- en

visopsporingsapparatuur.